Werkt in heel Vlaanderen
Al meer dan10.000 tanks geliquideerd
Familiebedrijf

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een ‘ondergrondse’ tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als ‘bovengronds’ beschouwd.

 

Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een buitengebruikgestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank of drinkbak voor vee.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Tankslag in uw regio!

Bekijk wanneer wij in uw buurt zijn…

 

Klik hier

Voorwaarden

Stookolietank voor het verwarmen van een woning

Tank voor de opslag van minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

Bovengrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Leegmaken
  • én reinigen.
  • Verwijderen is niet verplicht.
 • Door wie?
 • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal.
 • Certificaat?
  • Als de bovengrondse stookolietank ook wordt verwijderd, stelt de erkende stookolietechnicus sinds 1 oktober 2019een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.
  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.
  • Wanneer u de bovengrondse stookolietank alleen laat leegmaken en reinigen, is een certificaat niet nodig.

Ondergrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • · Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Leegmaken
  • én reinigen
  • én verwijderen of, als verwijdering niet mogelijk is (bv. stabiliteitsgevaar voor de woning, nutsleidingen, geen plaats…), opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • · Termijn?
 • Dit moet gebeurd zijn voor de volgende periodieke controle.
 • · Door wie?
 • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus.
 •  Certificaat?
 • Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.
  • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Tank voor de opslag van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter)

 • · Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
 • Bovengrondse tank van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter):
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereinigd worden.
  • Ondergrondse tank voor 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter):
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is (bv. stabiliteitsgevaar voor de woning), moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • · Termijn?
 • Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
 • · Door wie?
 • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.
 • · Certificaat?
 • Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.
 • Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Stookolietank voor andere doeleinden dan de verwarming van een woning

De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden (bv. ziekenhuizen, scholen en kantoren) en voor andere doeleinden dan verwarmen (bv. het bevoorraden van motorvoertuigen of de opstart van noodgroepen).

 • · Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
 • Bovengrondse tank:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereinigd worden.
  • Ondergrondse tank:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • · Termijn?
 • Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
 • Door wie?
 • De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.
 • · Certificaat?
  • Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet o.a. de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

Alleen met een certificaat van buitengebruikstelling kan een verwijderde tank als schroot- of kunststof-afvalstof worden afgevoerd naar een vergunde verwerker, een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of

Misschien zoekt u:

Tank opvullen

Bij elke bovengrondse of ondergrondse stookolietank neutralisatie of sanering hoort een optimale reiniging van de tank.

Tank verwijderen

Bij elke bovengrondse of ondergrondse stookolietank neutralisatie of sanering hoort een optimale reiniging van de tank.

Verpompen stookolie

Bij elke bovengrondse of ondergrondse stookolietank neutralisatie of sanering hoort een optimale reiniging van de tank.

Piva Oil