Werkt in heel Vlaanderen
Al meer dan10.000 tanks geliquideerd
Familiebedrijf

Wanneer uw betonvloer is verzakt, kan met Biofill de vloer weer op het oorspronkelijke niveau worden teruggebracht. Biofill is een biologisch opvulmiddel met een liftende functie. Het is een volledig recycleerbaar hars. Hierdoor is het niet nodig om een verzakte vloer volledig te vernieuwen. Met Biofill is de vloer op een paar uur tijd weer helemaal in orde. Nadien bent u voor een halve eeuw gerust. Dankzij Biofill kan er geen nieuwe verzakking ontstaan. Prijzen zijn er van €15,- per vierkante meter.

 Groepsaankoop mogelijk

  Al meer dan 50 jaar ervaring

  Al meer dan 10.000 tanks geliquideerd

  Werkt in heel Vlaanderen

Tanks reinigen, opvullen of verwijderen voor de beste prijzen

Verzakte vloer herstellen in plaats van renoveren

Een verzakte vloer herstellen in plaats van vernieuwen, biedt vooral voordelen. In de eerste plaats liggen de kosten heel wat lager. Daarnaast zorgt het injecteren van Biofill-hardschuim voor erg weinig overlast. U zit niet met sloop- en bouwwerken. Evenmin moet u de vloer onnodig ontruimen. Na een paar uur kan u de vloer trouwens weer gebruiken. Biofill is eveneens geschikt om verzakte funderingen te herstellen. Een vloer- of funderingsinjectie gebeurt op een schone manier. Het gebeurt stofvrij en er is geen sprake van bouwafval. Tot slot is Biofill volledig recycleerbaar en dus een milieuvriendelijk materiaal.

Wat is de oorzaak van een verzakte betonvloer?

Een verzakte betonvloer kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er een lekkage zijn geweest van de regenafvoer of een waterleiding. De ondergrond kan hierdoor (deels) werden weggespoeld. Een stijgend of dalend grondwaterpeil kan ook zorgen voor een verzakking van de ondervloer. Door het onttrekken van water kan het volume van grond verminderen. Dit wordt inklinking genoemd. Tot slot kan ook krimpende klei- of veengrond en zware verkeersbelasting zorgen voor inklinking.

Hoe werkt het stabiliseren van vloeren en funderingen met Biofill?

Biofill kan een betonnen vloer weer op gewenste hoogte brengen omdat dit opvulmiddel een hoge drukvastheid heeft. Hierdoor krijgt het een liftende functie. Dit stabilisatieproces bestaat uit verschillende stappen.

Stap 1: gaten boren

Om een verzakte vloer of fundering op te vullen en/of weer op hoogte te brengen, worden eerst een aantal gaten geboord van 16 mm diameter. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de buitenzijde van het pand. De gaten worden op regelmatige afstand van 50 à 70 cm van elkaar geboord, afhankelijk van de grootte van de verzakking.

Industrielle opvuling door piva-oil.be

Stap 2: injecteren

In elke geboorde opening wordt een vulmond geschroefd. Hier kan de vulslang van de Biofill-installatie worden gemonteerd. In de installatie zelf worden hars en harder met elkaar gemengd onder hoge druk. Zo ontstaat het hardschuim. De hardheid ervan kan ter plaatse handmatig worden ingesteld. Nadien wordt dit hardschuim in vloeibare vorm via de slangen in de vloer geïnjecteerd. Op die manier kan het zich nestelen in de kleinste gaten. Omdat het hars een groot uitzetvermogen heeft, wordt de gezakte vloer omhoog geduwd tot op het gewenste niveau. Het injectieproces verloopt tot op de millimeter nauwkeurig.

Stap 3: afwerking

Het hars reageert onmiddellijk in de ondergrond en expandeert met grote kracht. Dit maakt dat het volume sterk toeneemt zodat de grond wordt verdicht. De bodem rond de injectiepunten wordt opgetild en geëgaliseerd. Als de vloer op de gewenste hoogte en egaal is, worden de gaten weer dichtgemaakt met beton en de vloer wordt gereinigd. Enkele uren later kan er weer op gelopen worden.

Industrielle opvuling door piva-oil.be
Industrielle opvuling door piva-oil.be

Wat is het verschil tussen stabiliseren en liften van een vloer?

Het stabiliseren van een vloer betekent dat de vloer egaal ligt en overal even stevig is om het gewicht erop te kunnen dragen. Bij het liften van een vloer, wordt de verzakte vloer omhoog getild tot op een bepaald niveau. Meestal is dat het oorspronkelijke niveau zodat het verzakte weer gelijk ligt met de rest van de vloer. Zowel liften als stabiliseren is mogelijk met Biofill.

Voordelen van Biofill bodeminjectie

Wanneer u uw vloer laat behandelen met Biofill, is deze al na 24 uur weer toegankelijk voor zware gewichten. Daarnaast kan met Biofill wel 200 tot 300 meter leiding worden opgevuld in één keer. Geen enkel ander product kan dit evenaren. De leidingen worden gegarandeerd volledig gevuld. Daar komt nog bij dat Biofill-hardschuim een laag gewicht heeft. De dichtheid van het schuim neemt doorheen de jaren toe waardoor de vloer onmogelijk opnieuw kan inzakken. Bovendien is Biofill volledig milieneutraal. Het bevat geen chemische componenten, is duurzaam en is bestand tegen anorganische oplosmiddelen. Wanneer het in de toekomst toch nog verwijderd zou moeten worden, kan Biofill hergebruikt worden. En last but not least, Biofill bestrijdt ook ongedierte.

Verzakte betonvloer herstellen met Biofill

Om een verzakte betonvloer te herstellen is Biofill-hardschuim het uitgelezen materiaal. Zeker in bedrijfscontexten wordt vaak gebruik gemaakt van betonvloeren die heel wat te verduren hebben. Hier is Biofill steeds een goede oplossing.

Bedrijfshallen

In bedrijfshallen ligt meestal een betonnen vloer. Wanneer een deel van deze vloer verzakt is, is het onnodig om de hele vloer te herstellen. Biofill kan de ganse vloer weer op gelijke hoogte krijgen.

Distributie- en logistieke centra

Deze centra hebben heel wat gewicht te verduren, waardoor een goede vloer en fundering noodzakelijk zijn. Bij de minste verzakking is het goed om een Biofill-injectie te laten plaatsvinden zodat u verdere schade vermijdt.

Opslag- en productiehallen

De betonvloer van een opslag- of productiehal moet heel wat gewicht kunnen verduren. Meestal is het niet mogelijk om bij een verzakking alle machines en rekken zomaar een tijdje elders te plaatsen. Dankzij Biofill is dat niet nodig. In een mum van tijd is de vloer weer bruikbaar.

Hallen en serres

In een organische context hebben betonvloeren met heel wat water te maken. Dit kan zorgen voor verzakkingen, bijvoorbeeld als leidingen lekken. Als dit het geval is, kan Biofill de vloer weer egaal maken.

Overige toepassingen door injecteren van Biofill

Naast het stabiliseren en liften van betonvloeren, kan Biofill ook voor andere zaken worden ingezet, zoals het herstellen van een verzakte fundering of het opvullen van lege ruimten.

Funderingsherstel van een verzakte fundering

Soms is ook de fundering gezakt. Deze moet daarom niet altijd vernieuwd worden. Ook hier kan een bodeminjectie volstaan om de fundering te herstellen. Concreet worden er dan enkele gaten geboord waarin injectielansen worden geplaatst. Deze worden gekoppeld aan een injectiepistool waarmee het Biofill-hardschuim in de fundering wordt gespoten. Het geïnjecteerde materiaal verspreidt zich naar de plekken waar versterking en verdichting nodig zijn.

Vullen van holle ruimten en kruipkelders

Een lege tank die nooit meer gevuld moet worden? Een kruipkelder die niet meer van doen is? Neutraliseer deze ruimten met Biofill-hardschuim. U bespaart het werk en de kosten om de tank of andere holle ruimte te verwijderen.

Vullen van loze rioleringen

Hebt u rioleringen die niet meer gebruikt worden? Vul ze dan op met Biofill-hardschuim. Zo vermijdt u ongedierte, onnodig doorstromend water wat lekken kan veroorzaken, verplaatsing van koude lucht, enz.

Kies voor zekerheid, kies voor Biofill

Verzakte betonvloer? Twijfel niet en ga voor een Biofill-bodeminjectie. De klus is snel geklaard en de factuur niet te hoog. Bovendien heeft u geen last van stof of afval.

Piva Oil